نسل ِ من

مَن خداوندگار دنیای خیالی ِ خویش ام.

نسل ِ من

مَن خداوندگار دنیای خیالی ِ خویش ام.

نسل ِ من

بیا از "من" برایم بخوان تا حافظه ی از دست رفته ام احیا شود.

پیام های کوتاه
طبقه بندی موضوعی
پیوندها

۳ مطلب در آبان ۱۳۹۳ ثبت شده است

گاها نیازه که ما به عقب برگردیم و به رفتارمون فکر کنیم.این مرور عملکردها باعث بهبود تصمیم های پیش رو و عکس العمل های بعدی مون می شه.اگر به دنبال بهتر شدن روابط مون هستیم گاهی نیازه که روابط قبلی رو جراحی کنیم و بفهمیم چرا به مشکل برخوردیم و یا اصلا چرا برخوردمون با مشکلات سطحی یا هیجانی بوده.


  • امیر محسن

فیس بوک مدام اقدام به کاری احمقانه می کنه و اکانت هایی رو به عنوان "کسانی که ممکنه بشناسیم" به ما نشون می ده و خیلی اصرار داره که دایره ی روابط ما رو گسترده تر کرده و از عمق روابط مون کم کنه.

  • امیر محسن

+تو از مرگ می ترسی اما از کتک خوردن نمی ترسی، من از کتک خوردن نمی ترسم من از مرگ می ترسم

***

+دیوانه ها گفتند چون تو دیوانه ای در سپاه یزید جایی نداری (خنده)

-جا ماندی و می خندی؟

+خوب شد جا ماندم و الا باید می رفتم سر حق را که صد هزار سکه بهشتی می ارزید می بردم.فضیل سرحق را می شود با سکه خرید؟

-نه

+حتی بهشتی

***

+سر او دیدن دارد،سری که بار گران بر دوش نباشد تماشایی ست،افکنده نیست افراشته است،بیش از هزار سکه بهشتی می ارزد

***

+وای بر سری که نه بر تن بیارزد نه بر نی

دروازه ساعات


  • امیر محسن