نسل ِ من

مَن خداوندگار دنیای خیالی ِ خویش ام.

نسل ِ من

مَن خداوندگار دنیای خیالی ِ خویش ام.

نسل ِ من

بیا از "من" برایم بخوان تا حافظه ی از دست رفته ام احیا شود.

پیام های کوتاه
طبقه بندی موضوعی
پیوندها

۱ مطلب در تیر ۱۳۹۲ ثبت شده است

خسر

ان الانسان لفی خسر...در تمامی دوره ها انسان در خسارت است مگر آنهایی را که به هدفی و به عشقی رسیده اند و به آن سو گرویده اند.

انسان مادامی که هدفی ندارد آهسته می رود و می لنگد حتی می نشیند و می پوسد.

 راه

ما بازیچه شتابها هستیم مگر هنگامی که از پیش طرحی داشته باشیم و با حساب احتمالات آماده شده باشیم وخط آخر را خوانده باشیم.

در این هنگام این ماییم که چشم به راه حادثه ها هستیم و با سازمان و تنظیم خویش به حادثه ها نظام داده ایم و سازمان بخشیده ایم.دلهایی که سازمان گرفته اند دیگر بازیچه ی حادثه ها نمی شوند و بحران نمی بییند.

رفتن

آنان که هستی و زندگی شان را در رفتنها دیده اند و ماندن را گندیدن و پوسیدن،این ها در جریان،در این حرکت،در این رفتن،با مانع ها روبرو می شوند،مانع ها و درگیری هایی که در همه جا خانه گرفته اند...اینها می توانند انسان را بشکنند و هرز کنند و می توانند او را آماده سازند و او را به قدرت و توانایی بیشتر برسانند.

                                                                          استاد علی صفایی حائری

  • امیر محسن