نسل ِ من

مَن خداوندگار دنیای خیالی ِ خویش ام.

نسل ِ من

مَن خداوندگار دنیای خیالی ِ خویش ام.

نسل ِ من

بیا از "من" برایم بخوان تا حافظه ی از دست رفته ام احیا شود.

پیام های کوتاه
طبقه بندی موضوعی
پیوندها

۲ مطلب در خرداد ۱۳۹۲ ثبت شده است

چقدر دوری و نزدیکی به "من"
"من" ی که نمی دانم گم شده ام در خویش یا در تو تمام شده ام.
یادش به خیر روز های پیش از سرگردانی
چه روزهای کم دغدغه ای بودند.
پی نوشت: تو با من چه کرده ای که از یادم نمی روی.حتی به قدر یک پلک زدن.
  • امیر محسن
1
همیشه سخن از این بوده که تغییر جریان سازاست و‌ پویایی زاده ی تغییر و البته همین طور تغییر زاده ی پویایی.به هر حال زندگی بر مبنای جهش و تغییر زمان بنا نهاده شده و این طور است که نتیجه ی سکون مرگ است و نتیجه ی مرگ سکون.شاید بهتر باشد که ذیل این مطلب به موضوعی اشاره کنم که ذهنم را گاها درگیر خودش کرده است،اینکه اگر تکه ای از زمان یا به قولی یک بخش از زمان را برش بدیم واینقدر این تکه از زمان را جز به جز کنیم تا به جایی برسیم که دیگر امکان جلوتر رفتن و دقیق تر شدن میسر نباشد به یک تکه ی جامد از جهان بر می خوریم چیزی که اگر بخواهد به طور مستقل از تکه های مجاور بررسی گردد خالی از حیات به نظر می رسد.ممکن است این فرضیه کاملا غلط باشد٬اما حاصل کنکاش های ذهنی بنده است.
از بحث دور شدم جایی که به زایایی و حیات موجود در تغییر اشاره می کردم٬البته که این دو در اصل یک مقوله ی در هم تنیده اند که مستقل از یکدیگر قابل بررسی نیستند.به نوعی وابستگی گذر زمان و تغییر در ریشه های مفهمومی با هم گره خوردند گرچند در ظاهر کلام متفاوت از هم بیان می شوند. تغییر به معنی تفاوت دیگر با دیگری مورد نظر این مطلب است و این "دیگر"ها می توانند انسانها٬ زمان ها٬ شرایط ها٬ محیط و... باشند.هر جز در بطن خودش با تکه هایی متفاوت از هم تشکیل شده که در کوچکترین و غیر قابل تفکیک ترین حالت ممکن -جایی که در خواص و اشکال کاملا اجزاء منطبق با یکدیگرند- متشکل از تکه هایی با تفاوت های زمانی مختلف اند.یعنی تغییر در بطن ماده و حتی در بعد زمان ماده وجود دارد و اگر ماده پیچیده و پیچیده تر شود٬تفاوت ها و تغییر ها از یکی به دیگری بیشتر و بیشتر می گردد.
انسان به عنوان موضوع مورد نظر این مقال متشکل از ابعاد و احوال متعدد و بیشمار متفاوت از هم می باشد که در معرض تفاوت های بیرونی و درونی زیادی ست.حال اگر بخواهیم قیاسی صورت دهیم بین دو انسان به تفاوت ها و تغییر های زیادی بر می خوریم. به نوعی این تغییرها و تفاوت های بسیار هستند که احوالات متفاوت از هم بی شماری را ایجاد می کنند...

ادامه دارد
  • امیر محسن