نسل ِ من

مَن خداوندگار دنیای خیالی ِ خویش ام.

نسل ِ من

مَن خداوندگار دنیای خیالی ِ خویش ام.

نسل ِ من

بیا از "من" برایم بخوان تا حافظه ی از دست رفته ام احیا شود.

پیام های کوتاه
طبقه بندی موضوعی
پیوندها

۳ مطلب در مهر ۱۳۹۱ ثبت شده است

هوای حوصله ام ابری ست  

                               خدا کند که ببارم!

چه قدر حس نبودن دارم

ای کاش هیچ وقت نمی آمد او که با آمدنش...

                                                   من هیچ شدم و همه "او"شــد.

  • امیر محسن

پر از سرگردانی

  • امیر محسن
تغییــــــــــــــر

                   چیزیه که خیلی دلم می خواد

  • امیر محسن