نسل ِ من

مَن خداوندگار دنیای خیالی ِ خویش ام.

نسل ِ من

مَن خداوندگار دنیای خیالی ِ خویش ام.

نسل ِ من

بیا از "من" برایم بخوان تا حافظه ی از دست رفته ام احیا شود.

پیام های کوتاه
طبقه بندی موضوعی
پیوندها

۲ مطلب در تیر ۱۳۹۰ ثبت شده است

روزی روزگاری بود و آدم ی

امروز هم روزی ست و روزگاری اما

جای خالی یک چیز شدید محسوس است

  • امیر محسن
  • امیر محسن