نسل ِ من

مَن خداوندگار دنیای خیالی ِ خویش ام.

نسل ِ من

مَن خداوندگار دنیای خیالی ِ خویش ام.

نسل ِ من

بیا از "من" برایم بخوان تا حافظه ی از دست رفته ام احیا شود.

پیام های کوتاه
طبقه بندی موضوعی
پیوندها

۱ مطلب در خرداد ۱۳۸۹ ثبت شده است

یک حس،یک نگاه

امام در هواپیمایی که مقصدش ایران بود ارام نشسته بود،با همان سکوت و وقار وصف ناشدنی اش.رسول که به عنوان خبرنگار عهده دار تهیه ی یک گزارش بود از امام پرسید:چه حسی دارید؟

جواب داده شد:هیچ.!؟

 

باقی نوشت،یک)خبرنگار مذکور جناب آقای رسول صدر عاملی می باشند.

باقی نوشت،دو) با تشکر از ﻫ.ج

 

  • امیر محسن