نسل ِ من

مَن خداوندگار دنیای خیالی ِ خویش ام.

نسل ِ من

مَن خداوندگار دنیای خیالی ِ خویش ام.

نسل ِ من

بیا از "من" برایم بخوان تا حافظه ی از دست رفته ام احیا شود.

پیام های کوتاه
طبقه بندی موضوعی
پیوندها

ادامه ی لیست دانشگاه های رده ی ب خارج از کشور 

روسیه

تحصیل صرفاً در رشته هایی مجاز است که شورای تخصصی داوری رساله دکتری برای آن رشته در دانشگاه مورد نظر دایر باشد

1.             All-Russian State U of Cinematography named after S.A. Gerasimov, (Moscow)

2.             Astrakhan State Technical U, (Astrakhan)

3.             Far Eastern Federal U (Vladivostok)

4.             Far Eastern State Technical Fisheries U (Vladivostok)

5.             Immanuel Kant Baltic Federal U (Kaliningrad)

6.             Kuban State Agrarian U, (Krasnodar)

7.             Kuban State U of Technology

8.             Kuban State U, (Krasnodar)

9.             Lomonosov Moscow State U of Fine Chemical Technology, 

10.         Moscow Aviation Institute (National Research U), (Moscow)

11.         Moscow state academy of veterinary medicine and biotechnology (Skryabin)

12.         Moscow State Automobile and Road Technical U - “MADI”,

13.         Moscow State Conservatory named for P.I. Tchaikovsky

14.         Moscow State Forest U, (Moscow)

15.         Moscow State Pedagogical U, (Moscow)

16.         Moscow State U of Culture and Arts

17.         Moscow State U of Design & Technology

18.         Moscow State U of Food Production

19.         Moscow State U of Geodesy and Cartography

20.         Moscow State U of Railway Engineering - MIIT, (Moscow) 

21. Moscow State U of Technology and Management (MSUTM)

22.         National Research Belgorod State U – BelSu, (Belgorod)

23.         National Research South Ural State U, (Chelyabinsk)

24.         National Research Tomsk State U, (Tomsk)

25.         National Research U of Electronic Technology (MIET), (Zelenograd)

26.         National U of Science and Technology “MISIS” (Moscow)

27.         North Caucasian Federal U (Stavropol)

28.         Novosibirsk State Technical U, (Novosibirsk)

29.         Novosibirsk State U (National Research), (Novosibirsk)

30.         Peoples’ Friendship U of Russia, (Moscow)

31.         Perm National Research Polytechnic U, (Perm)

32.         Perm State U (National Research), (Perm)

33.         Plekhanov Russian U of Economics, (Moscow)

34.         Pushkin State Russian Language Institute, (Moscow)

35.         Russian State U for the Humanities, (Moscow)

36.         Russian State U of Trade and Economics, (Moscow)

37.         Saratov State Agrarian U named after N.I. Vavilov’

38.         Saratov State U named after N.G.Chernyshevsky (National Research), (Saratov)

39.         Siberian Federal U (Krasnoyarsk)

40.         Southern Federal U (Rostov-on-Don)

41.         St. Petersburg State U of Aerospace Instrumentation, 

42.         State Petroleum Technological U (Ufa)

43.         State Technical U (Voronezh)

44.         Ufa State Aviation Technical U, (Ufa)

45.         Ural Federal U (named after B.N.Yeltsin) (Yekaterinburg)

46.         Voronezh State Technical U

 

ژاپن

1. Aoyama Gakuin U

2. Chiba U      

3. Doshisha U

4. Gifu U     

5. Hiroshima U

6. Hokkaido U                   

7. Kagoshima U

8. Kanazawa U

9.      Kanazawa U                            

10.  Kobe U

11.  Kumamoto U      

12.  Kyushu U

13.  Nagasaki U                         

14.  National Chengchi U

15.  National Chung Hsing U

16.  Niigata U 

17.  Okayama U  

18.  Okayama U

19.  Osaka City U

20.  Ritsumeikan U

21.  Saitama U

22.  Tokai U

23.  Tokyo Metropolitan U  

24.  Tokyo U of Agriculture and Technology

25.  U of Osaka

26.  U of Tsukuba          

27.  Waseda U

28.  Yokohama City U

29.  Yokohama National U

30.  Sophia U (Jochi Daigaku)

 

سوریه

1.   جامعه البعث

2.   جامعه تشرین

3.   جامعه حلب

4.   جامعه دمشق

سوئد

1.    BlekingeTekniskaHögskola (BlekingeInstitut of Technology)

2.    Chalmers U of Technology

3.    Högskolan I Kalmar (U College of Kalmar)

4.    KungligaKonsthögskolan (Royal U College of Fine Arts)

5.    Lärarhögskolan i stokholm (Stockholm Institute of Education)

6.    Lulea Tekniskaversitet (Lulea U of Technology)

7.    MälardalensHögskola (U College of Mälardalens

8.    Malmö Högskola (U College of Malmö)    

9.    Mittversitetet (Mid- Sweden U)            

10.  U College of Boras (Hogskolan Boras)

11.  U of Gothenburg

سوئیس

1.      U of St Gallen (HSG)      

شیلی

1. Pontificia versidad Católica de Chile   

2. versidad de Chile        

عراق

1.   جامعه 

2.   الجامعه التکنولجیه

3.   جامعه بصره

4.   جامعه بغداد

 

عربستان صعودی

1.   جامعه ام القری

2.   مکتب عبدالعزیز

عمان

1. السلطان قابوس

فرانسه

1.    Ecole d' Architecture de la ville& des Territoires a Marne la Vallée (Tolbiac)

2.    Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales

3.    Ecoled'ingénirurs en Génie des SystémesIndustriels

4.    EcoleSpéciale des Travaux Publics, du Batiment et de I ‘Industrie

5.    EcoleSuperieure d’ Architecture

6.    InstitiutSupérieure de Mécanique de Paris

7.    Institut national de la recherché agronomique

8.    InstitutSupérieure de Mécanique de Paris

9.    versité d' Avignon et des Pays de Vauculse

10.  versité d' Evry- Val-d'Essonne

11.  versité d´ Orléan

12.  versité de Angers

13.  versité de Bretagne Occidentale

14.  versité de Caen

15.  versité de Cergy- Pontoise (U of Cergy- Pontoise)

16.  versité de Corse Pascal Paoli

17.  versité de Haute - Alsace Mulhouse

18.  versité de Havre

19.  versité de Limoges

20.  versité de Maine - Le Mans

21.  versité de Pau

22.  versité de Perpignan

23.  versité de Picardie Jules – Verne

24.  versité de Poitiers

25.  versité de Reims Champagne - Ardenne

26.  versité de Savoie

27.  versité de Technologie de Compiégne (UTC)

28.  versité de Technologie de Troyes

29.  versité de Toulon et du Var

30.  versité de Valenciennes et du Hainut – Cambresis

31.  versité de Versailles Saint - Quentin - en – Yvelines

32.  versité Francois Rabelais de Tours

33.  versite Paris- Est

34.  versité Vincennes- Saint- Denis (Paris VIII)

فنلاند

1.     Academy of Fine Arts

2.     HankenSvenskaHandelshogskÖlan (Swedish School of Economics and Business Administration)

3.    Helsinki School of Economics and Business Administration

4.    KuopionYliopisto (U of Kuopio)

5.     Sibelius Academy

6.    Theatre Academy

7.     Turku School of Economics and Business Administration

 

فیلیپین

1.    Ateneo de Manila U

2.    De la sale U

3.    U of the Philippnes

 

کانادا

1.    Concordia U       

2.    Laval U                     

3.    versité du Québec        

4.    U of Guelph                   

5.    U of Manitoba   

6.    U of Saskatchewan 

7.    York U

8.    U of New Brunswick

9.    versite de Montreal     Ecole Polytechnic (U of Montreal)

10.U of Regina

 

11. Memorial U of Newfoundland

12. National Institute Scientific Research, U of Quebec

 

کره جنوبی

1.  Chonbuk National U 601

2.  Chonnam National U 551-600

3.    Chung-Ang U        

4.    Chungnam National U

5.  EwhaWomans U 341

6.  Hankuk (Korea) U of Foreign Studies 

7.    Hanyang U

8.  Inha U  

9.    Inha U 

10.   Kyung Hee U  

11.      Kyungpook National U

12.      Kyungpook National U  1

13.      Pusan National U

14.      Pusan National U

15.      Sogang U

16.     U of Seoul  

17.     U of Ulsan 

18.     U of Science and Technology (UST) - Daejeon

کرواسی

1.    The U of Zagreb                                            

کلمبیا

1.    Pontificia versidad Javeriana

2.    versidad de Antioquia

3.    versidad de los Andes

4.    versidad Nacional de Colombia

لبنان

1.    AmericanU of Beirut (AUB)

2.    الجامعه البنانیه

3.    الجامعه بیروت العربیه

4.    جامعه قدیس یوسف (لبنان)

5. الجامعه اللبنانیه

6. الجامعه القدیس یوسف

7. الجامعه الامریکیه فی بیروت

8. الجامعه الامام الاوزاعی

9. الجامعه الاسلامیه فی لبنان

لهستان

1.    Jagiellonian U            

2.    Warsaw U     

3.    U of Arts in Poznan (صرفاًمقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد)

4.    Nencki Institute of Experimental Biology of Polish Academy of Sciences

 

 

مالزی

1.  Nottingham  (شعبه دانشگاه ناتینگهام انگلستان در مالزی)

2. versiti Teknologi Petronas  (UTP)

مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد در کلیه رشته ها و مقطع دکتری صرفاً در رشته های مهندسی شیمی، نفت، مکانیک و عمران

3.versiti Teknologi Mara (UiTM)

 (صرفاً در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری در شعبه کوالالامپور

4.versiti Utara Malaysia (Northen U of Malaysia)

5. versiti  Telekom  Malaysia (MMU)

در رشته های علوم و مهندسی کامپیوتر،ICT  و Multimedia 

6.International Islamic U of Malaysia (IIUM)

صرفاً در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری

 

 

مجارستان

1.    Budapest U of Technology and Economics

2.    Corvinus U of Budapest

3.    EotvosLorand U

4.    Godollo U of Agricultural Sciences

5.    Semmelweis U

صرفاً رشته های تربیت بدنی و علوم ورزشی

6.    Szent Istvan U

7.    U of  Pannonia

8.    U of Debrecen

9.    U of Horticulture and Food Industry

10.     U of Miskolc

11.     U of Szeged

 

مصر

1.   الازهر

2.   الاسکندریه

3.   الجامعه الامریکیه فی قاهره

4.   جامعه القاهره

5.   عین شمس

مکزیک

1.    National Autonomous U of Mexico

2.    Tecnologico de Monterrey (ITESM)

           3. Instituto Politecnico National (IPN)

           4. versidad de Guadalajara

           5. versadad Autonoma Metropolitana

نروژ

1. Norwegian U of Life Sciences (UMB)                           

2. The Norwegian U of Science & Technology (NTNU)     

3. The U of Agder (UiA) 

4. The U of Bergen (UiB)                                               

5. The U of Oslo (UiO)                                                   

6. The U of Stavanger (UiS)    

7. The U of Tromsø (UiT)                                              


  • ۹۳/۰۶/۰۷
  • امیر محسن

نظرات  (۱)

سلام
مطالب خوبی گذاشتی ولی تعجب میکنم چرا اینقدر بازدیدت کمه
می خوام یه روش خوب بهت معرفی کنم واسه بالا بردن بازدیدکنندگان وبلاگت
برو تو سایت 24 آی پی عضو شو بعد رو گزینه کسب امتیاز کلیک کن بعد امتیازات رو به وبلاگ خودت اختصاص بده بعد می بینی که چجوری بازدید وبلاگت بالا میره حتما امتحان کن
اینم آدرسش
www.24ip.ir
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی