نسل ِ من

مَن خداوندگار دنیای خیالی ِ خویش ام.

نسل ِ من

مَن خداوندگار دنیای خیالی ِ خویش ام.

نسل ِ من

بیا از "من" برایم بخوان تا حافظه ی از دست رفته ام احیا شود.

بایگانی
پیوندها

ثکلتک امک!:مادرت به عزایت

پنجشنبه, ۱۰ آذر ۱۳۹۰، ۰۹:۴۰ ق.ظ

حب حسین(ع) "حــر" را حـــر کرد،نه حرف حسین(ع).